פה ושם  עדי שורק

ספרות בעברית בערבית

"המרדים" או: לקראת שעמום טוטאלי בשדה הספרות העברי

הבחירה של ספרים מספרות העולם דיברה גלויות בדבר אהבת ה"עושה נעים" והמשעמם. רומנים על גבי רומנים (חמישה מתוך עשרה! שניים מהם של טולסטוי...) של המאה ה-19. אללי. האם נותרנו בריאליזם של המאה ה-19 עד עכשיו? והבחירות מתוך הספרות העברית. פיהוק גדול. מלבד אחד או שניים, אף לא אחד שיש לו נגיעה מוזיקלית בשפה, שיש לו חופש תנועה.

מסגר الحدّاد

כל כך הגיוני מה שהוא אמר לי, אלי המסגר, במקום שאליו חזרתי לרגע, מזהה כיור, קיר, צינור, עיטור, מזהה מתוך אינטימיות חומרים שמי מאמין שצבורה בהם קירבה. שמים, מוסך מעבר לקיר, עץ, בחוץ יש עץ, הייתן מאמינות? בתוך כל האפור הזה, וחצר.