פה ושם  עדי שורק

אוקטובר ב20, 2014

תחנה מרכזית

[סיפור]   בסוף נעוריי התקרבתי לתחנה המרכזית הדחוקה בשוליים המישוריים