פה ושם  עדי שורק

נובמבר ב21, 2011

חמציצים

[סיפור קצר; טיוטה]     בחצר בֵּיתן הדשא גבוה ובעל