פה ושם  עדי שורק

פברואר ב7, 2008

תיירות פנים

תיירות פנים [קובץ סיפורים] ספרי השני, ראה אור בהוצאת ידיעות